Морската градина е един от символите на град Варна. Разположила е своите красиви и прохладни алеи по цялата крайбрежна алея в града. Характерни за Морската градина са поддържаните прекрасни градински площи, тихите алеи, красивата многообразна естествена растителност и множеството културни паметници намиращи се на територията й. Внушителният централен вход на Морската градина оформен с колони е построен през 1939 година по проект на тогавашния главен архитект Георги Попов.
Морската градина се намира в непосредствена близост до историческия център на град Варна и служи за връзка между пешеходната зона на центъра и плажната алея.
В морската градина са разположени редица рекреационни, научно-опознавателни и исторически обекти: